Huize "De Laarhoek "

Huize “De Laarhoek “

Charles in zijn jonge jaren. Dienstperiode. Beide foto's uit het Regionaal Archief Nijmegen.

Charles in zijn jonge jaren. Dienstperiode. Beide foto’s uit het Regionaal Archief Nijmegen.

Christiaan Hammes

Christiaan Hammes

Hammes woonde zijn hele leven in Hees bij Nijmegen, aan de Bredestraat in de ouderlijke woning, “Laarhoek”. Hij was de zoon van de landschapschilder Christiaan Hammes, van wie hij zijn artistieke gaven geërfd lijkt te hebben, en Rudolphina Wagner. Charles is nooit gehuwd geweest en had evenmin kinderen. Hij was als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen. Christiaan Hammes. Andijk 13 oktober 1872 – Hees, 10 januari 1965. Charles Hammes. Hees, 9 augustus 1915 – aldaar, 16 april 1991.

Uit het huis van de Nijmeegse Geschiedenis komt de onderstaande tekst.

Vóór de aanleg van het Maas-Waalkanaal liep er vanaf de Bredestraat een lange onverharde weg over een dam naar Weurt. Op de hoek van deze Laarsedam lag Huize Laarhoek. Dit was vanaf 1912 het woonhuis van de landschapsschilder Christiaan Hammes en zijn vrouw, de zangeres Rudolphina E. Wagner. Enkele jaren later werd hier hun zoon Charles Pieter geboren. In dit artistieke nest koos Charles voor beeldhouwen en boetseren. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij vaak samengewerkt met architecten aan decoraties van nieuwe gebouwen door het hele land. Ook in de Nijmeegse publieke ruimte zijn daar voorbeelden van te vinden en ook in Hees is werk van hem te zien.